[ARCHIVOCAB] – CONTEXT บริบทในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม

CONTEXT (คอน-เท็กซ์) หมายถึง บริบท หรือ สภาพแวดล้อม ในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมจึงหมายถึงสิ่งต่างๆ ที่แวดล้อมสถาปัตยกรรมนั้นๆอยู่ ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือน ต้นไม้ใบหญ้า แดด ลม ฝน ลักษณะของภูมิประเทศ ภูมิอากาศ รวมถึงผู้คน และชุมชนที่รายล้อม

[ARCHIVOCAB] – JOIST | BEAM

รู้จักความหมายของคำว่า คาน และ ตง องค์ประกอบสำคัญในงานโครงสร้างที่ใช้รับน้ำหนัก

[ARCHIVOCAB] – COURTYARD

COURTYARD หมายถึง พื้นที่ที่เกิดจากการปิดล้อมด้วยกำแพง หรืออาคารอย่างน้อย 3 ด้าน โดยไม่มีหลังคาปกคลุม

[ARCHIVOCAB] – บานเฟี้ยม (FOLDING DOORS หรือ FOLDING PARTITION)

บานเฟี้ยม (FOLDING DOORS หรือ FOLDING PARTITION) หมายถึง ประตูบานพับ ที่มีลักษณะเป็นบานแคบๆ นำมาต่อกัน ยึดไว้ด้วยรางทั้งข้างบนและข้างล่างของประตู ทำให้สามารถพับเก็บไว้ฝั่งหนึ่งหรือแบ่งเป็นสองฝั่งก็ได้

[ARCHIVOCAB] – FAÇADE (ฟา-สาด / ฟา-ซาด)

FAÇADE (ฟา-สาด / ฟา-ซาด) หมายถึง “Face of a Building” หรือรูปด้านนอก หน้าตาของอาคาร อาจหมายถึงส่วนประกอบที่กรุหรือหุ้มอาคารไว้ ทำหน้าที่กั้นระหว่างพื้นที่ภายนอกกับภายใน

keyboard_arrow_up