3 ห้องเรียนธรรมชาติ เติมเต็มการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

สำหรับเด็กๆ แล้ว การเรียนรู้นอกห้องเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้การเรียนรู้ในห้องเรียน แต่จะเรียนรู้อย่างไรให้สนุกอย่างสร้างสรรค์ my home จึงขอนำทุกคนเปิดประตูออกสู่ ห้องเรียนธรรมชาติ จูงมือกันไปผจญภัย ใช้ชีวิต เล่นเพื่อรู้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการ พัฒนาทักษะทางร่างกายและสังคมอย่างเหมาะสม ถ้าพร้อมแล้วปิดเครื่องมือสื่อสาร เก็บกระเป๋า สวมรองเท้า แล้วออกไปลุยกันเลยค่ะ… 1. ไร่ปลูกรัก Organic Farm เปิดห้องเรียนคลาสแรกกัน ณ ไร่ปลูกรัก ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องความเชื่อมโยงของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน โดย ลุงกานต์ ฤทธิ์ขจร เล่าว่า “กิจกรรมภายในไร่ปลูกรักเกิดจากความชอบและจากประสบการณ์ในวัยเด็ก แล้วใช้กิจกรรมเหล่านั้นเป็นตัวสื่อสารถึงความเป็นออร์แกนิก ซึ่งในตอนแรกอาจจะยังไม่เข้าใจถึงความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อน แต่จะค่อยๆ ซึมซับทำให้เกิดเป็น กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่ดีนั้นผมเชื่อว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสนุก แต่จะต้องสนุกอย่างมีคุณภาพควบคู่กัน จึงจะสามารถทำให้เด็กๆ เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ” Programs – Organic Happy Day เปิดไร่ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่ 9.00 น. – 18.00 น. สามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย มีทั้งฐานประจำเดือน […]

keyboard_arrow_up