WANG PROM โมเดิร์นสามพราน – เปลี่ยนภาพลักษณ์สมุนไพรแบรนด์ไทยสู่เวทีโลกผ่านงานออกแบบ

รีโนเวต ‘โรงงานเก่า’ โดยนำกลิ่นอายของบ้านในท้องถิ่นของอำเภอสามพรานมาเป็นบริบทของพื้นที่สำนักงาน ของ ‘แบรนด์สมุนไพรวังพรม’ ในสไตล์ ‘ โมเดิร์นสามพราน ’

keyboard_arrow_up