[COLOR SOLUTION] LOVE THAT RED – ห้องสีแดง ร้อนแรงแต่หรูหรา

ห้องสีแดง อาจจะดูร้อนแรง แต่เป็นโทนสีที่สร้างแรงกระตุ้นในการ มองเห็นได้ดีกว่า ถ้าคุณเป็นคนกล้าใช้สี ลองใช้สีแดงกับห้องที่ต้องการบรรยากาศสดชื่น แฝงความหรูหราได้

keyboard_arrow_up