Wall Creation สร้างสรรค์ผนังแปลกตา…ผนังฉาบคลื่น

อุปกรณ์ 1.เสือเดคอร์ Color Render (ฉาบสี) 2.เกรียงฉาบ 3.ฟองน้ำ 4.สีอะคริลิก   ขั้นตอนการทำ 1.ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า 2. ฉาบปูนบนผนัง 3. ลูบผิวปูนที่ยังหมาดด้วยฟองน้ำ 4. เคลือบผิวด้วยน้ำยาเคลือบผิวปูนซีเมนต์

keyboard_arrow_up