ความรู้ไม่รู้จบ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯทั้ง 9 หลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่าเรื่องให้ความรู้ใหม่ มีการออกแบบ

keyboard_arrow_up