บ้านไทยอีสานสมัยใหม่ ใกล้ชิดกับชีวิตชนบท

“โจทย์ของเราคือ อยากได้ บ้านไทยอีสาน ที่ไม่ใช่แค่เลียนแบบอาคารพื้นถิ่น แต่ต้องเป็นบ้านที่กลมกลืนไปกับบริบทของสิ่งแวดล้อมจริงๆ เชื่อมโยงผู้อยู่อาศัยกับชุมชน บอกเล่าและแบ่งปันชีวิตซึ่งกันและกันได้ เป็นบ้านที่เหมาะกับช่วงอายุของเราซึ่งเริ่มสนใจคุณภาพของการใช้ชีวิตมากกว่าการโหมงานหนัก”

keyboard_arrow_up