ปลอดภัยใส่ ถุงมือ ให้เป็น

ะโยคที่ว่า “ใส่ ถุงมือ ทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในขณะทำงาน (ช่าง)” อาจไม่จริงเสมอไป เพราะหากเลือกใช้ถุงมือไม่ถูกกับประเภทของงาน ก็อาจเกิดอันตรายขึ้นได้

keyboard_arrow_up