ร่วมโหวตงานสถาปัตยกรรม ของสถาปนิกไทยให้ไปไกลสู่สากล

ArchDaily’s Building Of The Year รางวัลที่สนับสนุนผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมให้แก่คนทั่วไปได้ชื่นชม และเข้าใจ รวมถึงส่งเสริมวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้มีบทบาทในสังคม

ความจริง ความงาม ความรู้สึก

ว่ากันว่าศิลปะคือการสื่อสาร เป็นการแสดงออกถึงความคิด อารมณ์ และความรู้สึก ผ่านสารพันวิธีการ แล้วแต่มนุษย์จะรังสรรค์ปั้นแต่งขึ้น งานออกแบบสถาปัตยกรรมหรือแม้แต่บ้านหลังเล็กๆ

keyboard_arrow_up