4 สเต็ปการนำเข้าสินค้าจากฮ่องกง

Hong Kong October Show จัดขึ้นสองสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปีในประเทศฮ่องกง นับเป็นเมือง Trader สำคัญในการกระจายสินค้าไปยังที่ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เพราะความมีประสิทธิภาพในระบบโลจิสติกส์

keyboard_arrow_up