บ้านและสวนแฟร์ Select
30 พ.ค. - 3 มิ.ย.
เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์ฯ สิริกิติ์

FOR EXHIBITOR

คู่มือผู้แสดงงาน

วันที่จัดงาน: วันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2560 (เวลา 9.30 – 21.00 น.)
สถานที่จัดงาน: เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์ฯ สิริกิติ์
ผู้จัดงาน: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)


ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายขายพื้นที่
โทร 0 2422 9999 ต่อ 4250, 4252-4265, 4268
แฟ็กซ์ 0 2422 9897 – 99

ฝ่ายประชาสัมพันธ์งาน
โทร 0 2422 9999 ต่อ 4134, 4174
แฟ็กซ์ 0 2422 9999 ต่อ 4130

ฝ่ายเว็บไซต์ (สอบถามข้อมูล)
โทร 0 2422 9999 ต่อ 4244


ฝ่าย Creative & Event: ประสานงานด้านพื้นที่และก่อสร้าง (Operation)

โทร 0 2422 9999 แฟกซ์ 0 2422 9955, 0 2422 9944
คุณปรียนันท์ วิริยธนสมบัติ [email protected] โทร 0 2422 9999 ต่อ 4166
คุณอานันท์ ปัจฉิมพิหงค์ [email protected] โทร 0 2422 9999 ต่อ 4166
หากข้อมูลเกิน 8 MB กรุณาส่งมาที่ [email protected]

keyboard_arrow_up