Authors Posts by ศักดา ประสานไทย

ศักดา ประสานไทย

14 POSTS 0 COMMENTS
สถาปนิกที่ทำงานด้านออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง และเป็นที่ปรึกษาด้านงานก่อสร้างมานานกว่า 20 ปี ผลงานการเขียนหนังสือที่ผ่านมาคือ คู่มือการจัดและตกแต่งทาวเฮ้าส์, Home Improvement, วัสดุสร้างบ้าน Home&Materials, คู่มือปลูกบ้าน, คู่มือดูแลบ้าน, รู้ทันงานก่อสร้าง, รู้ทันงานสร้างสวน และช่างประจำบ้าน