อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า
จำนวน
กำลังไฟ(วัตต์)
ชั่วโมงการใช้งาน/วัน
จำนวนวัน
หน่วย(ยูนิต)
+ เพิ่มอุปกรณ์ไฟฟ้า      - ลดอุปกรณ์ไฟฟ้า      คำนวณค่าไฟฟ้า     
ใช้พลังงานไฟฟ้าไปทั้งสิ้น หน่วย ใช้แบบที่
ค่าใช้ไฟฟ้าฐาน บาท [1]
ค่า Ft เดือน ม.ค.-เม.ย. 2554 = บาทต่อหน่วย บาท [2]
ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่า Ft [1]+[2] บาท [3]
ค่าภาษี [3]x7% บาท [4]
ค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่าย [3]+[4] บาท  

แบบที่ 1 การใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน แบบที่ 2 การใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน
ค่าบริการรายเดือน 8.19
  หน่วยละ(บาท)
5 หน่วย (หน่วยที่ 1-5 ) เป็นเงิน 0
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 6-15 ) 1.3576
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่16-25 ) 1.5445
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 26-35 ) 1.7968
65 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 36-100) 2.18
50 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 101-150) 2.2734
ค่าบริการรายเดือน 40.9
  หน่วยละ(บาท)
150 หน่วยแรก (หน่วยที่ 1-150 ) 1.8047
250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151-400) 2.7781
เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป ) 2.978
หมายเหตุ 1. ตัวเลขกำลังไฟฟ้าหาได้จาก ตัวเลขบนฉลากอุปกรณ์ไฟฟ้ามีหน่วยเป็น W (วัตต์)
2. ใช้สำหรับคำนวณค่าไฟฟ้าของบ้านพักอาศัย ที่ติดตั้งเครื่องวัดขนาดไม่เกิน 5 แอมป์

ตารางตัวอย่างอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน

หลอดไฟ 40W + บัลลาสต์ 10W หม้อหุงข้าว ตู้เย็น เปิด 24 ช.ม. (คอมเพรสเซอร์ทำงาน 8 ช.ม.) เครื่องปรับอากาศ เปิด 12 ช.ม.(คอมเพรสเซอร์ทำงาน 8 ช.ม.) เตารีดไฟฟ้า ทีวีสี เครื่องทำน้ำอุ่น เตาไมโครเวฟ คอมพิวเตอร์+มอร์นิเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
อื่นๆ กำหนดเอง