บ้านและสวน แมกกาซีน
ไขปัญหาบ้านมือสอง
โปรแกรมคำนวณค่าไฟฟ้า

พวงทองเถา (พวงทองเครือ ระคนทอง คนทอง)

12 มิ.ย. 2553 | 511 views

ชื่อสามัญ : Siam Vine (Bagnit Vine), Galphimia Vine

พวงทองเถาเป็นไม้เลื้อยเถาเล็ก เป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดใน ออสเตรเลียและตามป่าโกงกางภาคใต้ของไทย ป่าละเมาะทางภาค เหนือ ตลอดจนป่าชายเลนทางภาคตะวันออก พวงทองเถาสามารถ เลื้อยไปได้ไกล 3 - 5 เมตร ใบเรียบเกลี้ยง หนา และแข็ง รูปมน เกือบขนาน ปลายมน ออกเป็นคู่ขนานไปตามลำต้น ดอกออกเป็น ช่อตรงปลายกิ่ง สีเหลือง มี 5 กลีบ ให้ดอกตลอดปี ขึ้นได้ทั้ง ที่แจ้งและร่มรำไร ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดหรือตอนกิ่ง

ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้
ศัพท์ช่าง
ปรึกษาหารือ