บ้านและสวน แมกกาซีน
ไขปัญหาบ้านมือสอง
โปรแกรมคำนวณค่าไฟฟ้า

ตระกูลอโกลนีมา (Agloneme)

12 มิ.ย. 2553 | 642 views

อโกลนีมาเป็นไม้ใบต้นหนึ่งที่คนนิยมนำมาปลูก เมื่อหลายสิบปีก่อนคนมักเรียกอโกลนีมาติดปากว่า เขียวพันปี แต่ปัจจุบันมักเรียกว่า เขียวหมื่นปี เพิ่มอายุอีก 10 เท่าตัว เป็นไม้ที่มีลักษณะหน้าตาคล้ายไม้ในตระกูลดิฟเฟนบาเคีย แต่มีขนาดเล็กกว่าและเจริญเติบโตช้ากว่า
อโกลนีมาเป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเซีย ในแถบที่มีฝนตกชุก ชอบอยู่ในที่ร่มและต้องการความชื้นในอากาศสูง ชอบดินร่วนซุยที่ระบายน้ำได้ดี ลักษณะใบมีหลายประเภท แบบใบพายสีแดง ปลายแหลม บางชนิดใบป้อมคล้ายรูปหัวใจ ใบบางชนิดก็มีสีเขียวเข้ม บางชนิดมีสีเทา บางชนิดมีจุดขาว ๆ ประอยู่ตามใบ บางชนิดใบมีลายเหมือนลายเสือโคร่ง ฯลฯ
อโกลนีมาเป็นไม้ใบที่ทนและไม่ทิ้งใบ คนจึงนิยมนำมาปลูกประดับสวนในที่ร่มและปลูกเป็นไม้กระถาง สำหรับใช้ตกแต่งภายในอาคาร การขยายพันธุ์เหมือนกับดิฟเฟนบาเคียคือตัดยอดไปปักชำ หรือตัดเป็นท่อน ๆ ท่อนละ 2 – 3 ข้อไปชำก็ได้

ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้
ศัพท์ช่าง
ปรึกษาหารือ