บ้านและสวน แมกกาซีน
ไขปัญหาบ้านมือสอง
โปรแกรมคำนวณค่าไฟฟ้า

โกสน

12 มิ.ย. 2553 | 577 views

ชื่อสามัญ : Croton

โกสนเป็นไม้พุ่มที่มีใบสวยงามหลากหลายมากที่สุดต้นหนึ่ง จึงยากจะบรรยายให้ท่านเห็น ลักษณะและสีสันที่ชัดเจนได้ ผู้เขียนจึงขอนำภาพตัวอย่างของโกสนบางต้นที่นิยมกันมากๆ มาให้ชม แต่ก็พอแยกลักษณะใบโดยสรุป คือ ใบใหญ่เป็นรูปใบพาย ใบใหญ่เป็นรูปสามแฉก ส่วนใบเล็ก แคบยาวจนถึงเป็นเส้นยาว ใบแคบยาวและบิด ใบมนรีแบบใบส้ม

โกสนเป็นไม้ที่นิยมปลูกในบ้านเราในรูปไม้กระถางและปลูกลงดินมานานนับเป็นร้อยปีแล้ว เป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียเขตร้อน หมู่เกาะแปซิฟิก ชอบอยู่ในที่แจ้ง สีที่มีหลากหลายอยู่ใน แผ่นใบจะสวยมาก ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและตอนกิ่ง ปลูกเป็นไม้พุ่มประดับสวนหรือ ปลูกเลี้ยงใส่กระถางไว้ชื่นชมก็ได้ แต่ควรอยู่ที่แจ้งและภายในอาคาร

ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้
ศัพท์ช่าง
ปรึกษาหารือ