บ้านและสวน แมกกาซีน
ไขปัญหาบ้านมือสอง
โปรแกรมคำนวณค่าไฟฟ้า

เทียนหยด

12 มิ.ย. 2553 | 855 views

ชื่อสามัญ : Gold Dewdrop

เทียนหยดเป็นไม้พุ่มที่สูงได้ถึง 5 - 6 เมตรหากปล่อย ตามธรรมชาติ แต่ถ้านำมาปลูกประดับสวนหรือบริเวณบ้าน ควรตัดแต่งให้เป็นพุ่ม เทียนหยดมีลำต้นและกิ่งก้านสีครีม มีใบรูปมนรี ปลายแหลม ขนาดยาวประมาณ 2 นิ้ว สี เขียวอ่อน มีดอกเล็กออกเป็นช่อห้อยลงดิน สีม่วง ช่อละ ประมาณ 20 - 50 ดอก เมื่อดอกโรยจะติดผลเป็นลูกกลม เล็กๆ ขนาดเมล็ดข้าวโพด สีเหลือง ในช่วงนี้ดูสวยงามกว่า ตอนให้ดอกเสียอีก เพราะผลของเทียนหยดจะเป็นพวง เหลืองอร่ามห้อยเป็นสายลงมาทั้งต้น เทียนหยดขยายพันธุ์ ด้วยการเพาะเมล็ด ตอน หรือปักชำกิ่ง เป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิด ในอเมริกาเขตร้อน ในประเทศไทยที่มีตอนนี้นอกจากเทียนหยดดอกสีม่วง ยังมีดอกสีขาว และยังมีชนิดใบด่างขาวและด่างเหลืองอีกด้วย

ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้
ศัพท์ช่าง
ปรึกษาหารือ