บ้านและสวน แมกกาซีน
ไขปัญหาบ้านมือสอง
โปรแกรมคำนวณค่าไฟฟ้า

บ้านโมดูลาร์

8 ก.ย. 2553 | 10730 views

ระบบโมดูลาร์ หรือ ระบบประสานทางพิกัด (Modular System) คือ ระบบที่ประกอบด้วยหน่วยแยกต่างๆ ที่สามารถรวมกันเป็นหน่วยรวมได้ ขนาดหน่วยแยกแต่ละส่วนจะมีระยะสัดส่วนที่มีความสัมพันธ์กันเอง และสัมพันธ์กับหน่วยรวมด้วย ระบบโมดูลาร์ถูกนำมาใช้ในงานออกแบบ เพื่อช่วยในเรื่องของการลดระยะเวลาในการทำงานในขั้นตอนของการผลิตชิ้นงาน และการลดต้นทุนจากเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต ทำการออกแบบโดยใช้ระยะสัดส่วนของวัสดุที่สามารถหาได้และมีขนาดเป็นมาตรฐาน มาเป็นตัวกำหนดระยะสัดส่วนของชิ้นงาน ดังนั้นบ้านโมดูลาร์ (Modular House) คือ บ้านที่ออกแบบในระบบประสานทางพิกัด ใช้ระยะสัดส่วนของวัสดุ (โดยมีขนาดพื้นฐานอยู่ที่ 1.20 x 2.40 เมตร) มาเป็นหลักคิดสำคัญในการออกแบบ การกำหนดระยะสัดส่วน และรูปทรงของอาคาร เมื่อบ้านถูกออกแบบโดยใช้ระบบของโมดูลาร์ จะทำให้บ้านมีข้อดีอย่างไรบ้าง ลองไปไล่เรียงกันดูครับความรวดเร็วในการก่อสร้าง บ้านโมดูลาร์จะสามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว โดยทั่วไปบ้านที่ใช้ระบบก่อสร้างด้วยโครง ค.ส.ล. (คอนกรีตเสริมเหล็ก) จะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างโดยประมาณ 6 เดือน แต่บ้านที่ก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์จะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเพียงประมาณ 3 เดือน หรือประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้น

การประหยัดทรัพยากรณ์ การออกแบบบ้านโมดูลาร์จะใช้ระยะสัดส่วนของวัสดุมาเป็นตัวกำหนดระยะองค์ประกอบต่างๆ ของบ้าน ดังนั้นจะไม่เหลือเศษของวัสดุ จึงเป็นการช่วยประหยัดทั้งเงินและทรัพยากรณ์

การย้ายที่อยู่อาศัย บ้านโมดูลาร์ประกอบมาจากหน่วยแยกต่างๆ ดังนั้นจึงสามารถถอดกลับออกเป็นหน่วยแยกได้ เมื่อเรามีความจำเป็นที่จะต้องย้ายที่อยู่ ก็สามารถถอดบ้านแยกออกเป็นชิ้นๆ แล้วขนย้ายไปประกอบเป็นบ้านใหม่ได้อีกครั้ง

รีไซเคิล วัสดุที่ใช้ทำหน่วยแยกของบ้านโมดูลาร์ ประกอบมาจากวัสดุ อย่างเช่น เหล็ก อลูมิเนียม กระจก ไม้เทียมประเภทต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ซ้ำและรีไซเคิลได้ง่ายเมื่อพูดถึงข้อดีของบ้านโมดูลาร์ไปแล้ว จะไม่พูดถึงข้อเสียเลยก็จะเป็นการเข้าข้างกันจนเกินไป แต่จะกล่าวว่าเป็นข้อเสียของบ้านโมดูลาร์ก็คงไม่ถูกต้องนัก ผมเรียกว่าข้อจำกัดมากกว่า แต่ด้วยข้อจำกัดนี้เองทำให้บ้านโมดูลาร์ไม่เป็นที่นิยมมากนัก นั่นก็คือข้อจำกัดทางด้านรูปแบบและรูปทรง เมื่อบ้านโมดูลาร์ถูกคิดและออกแบบมาจากขนาดของวัสดุซึ่งเป็นมาตรฐานเป็นหลักสำคัญ รูปทรงและรูปแบบของบ้านก็จะเกิดความซ้ำซาก ทำให้เจ้าของบ้านหลายๆ คนไม่ชอบ ซึ่งเท่าที่จำได้ตั้งแต่สมัยเรียนเป็นสถาปนิกอยู่ในมหาวิทยาลัยได้รู้จักข้อดี และข้อจำกัดของบ้านโมดูลาร์ และมีผู้ที่คิด พยายามหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องความซ้ำซากของรูปทรงและรูปแบบบ้านโมดูลาร์มานับไม่ถ้วน แต่บ้านโมดูลาร์ก็ยังคงไม่ได้รับการตอบสนองเช่นเคยเหมือนที่ผ่านมาเมื่อวิเคราะห์ถึงข้อดีหลายๆ ข้อที่มีประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัยของบ้านโมดูลาร์ ทีมงาน “บ้านและสวน” จึงอยากที่จะนำเสนอความคิดเรื่องบ้านโมดูลาร์อีกครั้ง และในตอนนี้เรากำลังคิดวิธีเอาชนะข้อจำกัดของบ้านโมดูลาร์กันอยู่ ความคืบหน้าจะทยอยนำมาเล่าในฟังในครั้งต่อไป สามารถติดตามได้ที่นี่เร็วๆ นี้นะครับ


ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้
ศัพท์ช่าง
ปรึกษาหารือ