บ้านและสวน แมกกาซีน
ไขปัญหาบ้านมือสอง
โปรแกรมคำนวณค่าไฟฟ้า

เรียนรู้วิธีคำนวณค่าไฟ

1 มี.ค. 2554 | 30215 views

ขอออกตัวก่อนนะครับว่า บทความนี้เกิดจากความอยากรู้ส่วนตัวหลังจากทำงานจนดึกและเผลอหลับไป เมื่อตื่นขึ้นมาพบว่าผมเปิดหลอดไฟทิ้งเอาไว้ทั้งคืน เลยเกิดความอยากรู้ว่า การที่ผมเปิดหลอดไฟทิ้งไว้ทั้งคืนจะต้องเสียเงินค่าไฟฟ้ากี่บาท หลังจากนั้นจึงเริ่มหาวิธีคำนวนค่าไฟและรู้สึกว่ามันน่าจะโยชน์จึงนำมาแบ่งปันให้ทุกคนได้อ่านกันครับวิธีคิดสามารถคิดได้จากสูตร

"พลังงานไฟฟ้า(หน่วยหรือยูนิต) = (กำลังไฟฟ้า(วัตต์) / 1000 ) x ชั่วโมงการใช้งาน"


ผมเปิดหลอดไฟขนาด 120 W ทิ้งไว้ 9 ช.ม. แสดงว่าผมใช้ไฟฟ้าไปทั้งสิ้น (120 / 1000) x 9 = 1.08 หน่วย
สมมุติค่าไฟฟ้าหน่วยละ 2 บาท แสดงว่าผมจะเสียเงินค่าไฟฟ้าไปประมาณ 1.08 x 2 = 2.16 บาท

วิธีคิดดังกล่าวสามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ ได้เหมือนกัน เช่น หากเราอยากรู้ว่าหากเราเปิดเครื่องปรับอากาศทุกคืน ในหนึ่งเดือนเราจะเสียค่าไฟฟ้าเท่าไหร่ วิธีคิดก็ใช้หลักการเดียวกับการคิดหลอดไฟข้างต้น แต่คูณด้วยจำนวนวันเพิ่มเข้าไปคือ

"พลังงานไฟฟ้า(หน่วยหรือยูนิต) = (กำลังไฟฟ้า(วัตต์) / 1000 ) x ชั่วโมงการใช้งาน x จำนวนวันใช้งาน"

ผมจะลองยกตัวเครื่องปรับอากาศขนาด 1 ตัน มีการใช้กำลังไฟฟ้า 1000 วัตต์ เปิดใช้งานวันละ 9 ช.ม.
นั่นคือใน 1 เดือน เราจะใช้พลังงานไฟฟ้าไปทั้งสิ้น (1000 / 1000) x 9 x 30 = 270 หน่วย
สมมุติค่าไฟฟ้าหน่วยละ 2 บาท แสดงว่าเราจะเสียเงินค่าไฟฟ้าไปประมาณ 270 x 2 = 540 บาท

การรู้วิธีการคำนวนทำให้เราจะทำให้เรารู้ได้ว่า หากเราเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทิ้งไว้โดยไม่จำเป็น เราก็จะเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์มากน้อยเพียงใดครับทางการไฟฟ้าพยายามทำให้คนพยายามประหยัดไฟฟ้า ด้วยการใช้วิธีคิดราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วยแบบก้าวหน้าคือ ยิ่งใช้ไฟฟ้าจำนวนหน่วยเยอะขึ้น ก็ต้องจ่ายอัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วยแพงขึ้น โดยมีการแยกคิดเป็น 2 แบบคือ

แบบที่ 1 การใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน
ค่าบริการรายเดือน เดือนละ 8.19 บาท
5 หน่วย (หน่วยที่ 1-5 ) เป็นเงิน 0.00 บาท
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 6-15 ) หน่วยละ 1.3576 บาท
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่16-25 ) หน่วยละ 1.5445 บาท
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 26-35 ) หน่วยละ 1.7968 บาท
65 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 36-100) หน่วยละ 2.1800 บาท
50 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 101-150) หน่วยละ 2.2734 บาท

แบบที่ 2 การใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน
ค่าบริการรายเดือน เดือนละ 40.90 บาท
150 หน่วยแรก (หน่วยที่ 1-150 ) หน่วยละ 1.8047 บาท
250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151-400)หน่วยละ 2.7781 บาท
เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป ) หน่วยละ 2.9780 บาท

ทดลองคิดเป็นตัวอย่างดูนะครับ สมมุติว่าหากเราใช้พลังงานไฟฟ้าไปทั้งสิ้น 495 หน่วย เราก็ต้องใช้อัตราตามแบบที่ 2
ค่าบริการรายเดือน 40.90 บาท
150 หน่วยแรก ( 150 x 1.8047 บาท ) 270.71 บาท
250 หน่วยต่อไป (250 x 2.7781 บาท) 694.53 บาท
ส่วนที่เกินกว่า 400 หน่วย( 495-400 = 95 x 2.9780 บาท) 282.91 บาท

รวมเป็นเงิน = 40.90 + 270.71 + 694.53 + 282.91 = 1,289.05 บาทนอกจากนั้นการไฟฟ้ายังมีการคิดค่า FT ( Energy Adjustment Charge) หรือค่าไฟฟ้าผันแปร ซึ่งเป็นค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลง ตามต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้า โดยสามารถดูได้จากใบเสร็จรับเงินในแต่ละเดือน หรือดูได้จาก ที่นี่ค่า Ft สามารถคิดได้โดยการนำเอาค่า

"Ft ในแต่ละเดือน x จำนวนหน่วยที่ใช้"


สำหรับค่า Ft ประจำเดือน ม.ค.-เม.ย. 2554 = 92.55 สตางค์ ต่อหน่วย

ค่า Ft = 494 x 92.55 สตางค์ = 457.20 บาท

หลังจากนั้นก็นำไปรวมกับค่าไฟฟ้าที่ใช้งานปกติ

รวมเป็นเงิน (1,289.05 + 457.20 ) = 1,746.34 บาท

จากนั้นก็คิดภาษี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 1,746.34 x 7% = 122.24 บาท

รวมเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ต้องชำระทั้งสิ้น = 1,746.34 + 122.24 = 1,868.58 บาท

หมายเหตุ ตัวอย่างการคิดข้างต้นเป็นวิธีคิดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านพักอาศัย ประเภท 1.1 (ติดตั้งเครื่องวัดไม่เกิน 5 แอมป์)

ลองนำไปใช้ทดลองคิดกันดูนะครับ หรือจะใช้ โปรแกรมคำนวนค่าไฟฟ้า by บ้านและสวน ในการช่วยคำนวณก็ได้ เราจะได้ทราบจริงๆ สักทีว่ามีอะไรบ้างอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนครับ

บรรณาธิการเว็บไซต์บ้านและสวน


ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้
ศัพท์ช่าง
ปรึกษาหารือ