ซ่อมแซม ผนังขึ้นรา หลุดล่อน

 

ผนังขึ้นรา ไม่ว่าจะผนังภายนอก หรือผนังภายในนั้น สะท้อนให้เห็นชัดว่าพื้นที่บริเวณนั้นๆ คงเจอกับปัญหาเรื่องความชื้น ซึ่งก่อสภาวะที่เหมาะสมในการเติบโต แพร่พันธุ์ ของเชื้อราเป็นอย่างดี

แต่อย่างไรก็ตาม เราต้องวิเคราะห์ปัญหา ผนังขึ้นรา ให้ชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด เพราะการเกิดเชื้อราตามผนังนั้นอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน โดยขอสรุปสาเหตุหลักๆ ออกเป็น 2 กรณี พร้อมวิธีแก้ไขดังนี้ครับ

ผนังขึ้นรา

 

กรณีที่ 1 “เกิดจากสภาวะอากาศทั่วไป”

พื้นที่ดังกล่าวคงเจอกับปัญหาความชื้นโดยตรง มีสภาวะแวดล้อม อุณหภูมิที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์ของเชื้อรา อาทิ ผนังบ้านภายนอก บริเวณชั้นล่างเกิดคราบเชื้อรา และผนังแตกล่อน และผนังนี้อยู่ติดกับสนามหญ้าและสวน จึงเป็นได้ว่าเกิดจากความชื้นบริเวณดังกล่าวซึมผ่านผนัง เป็นต้น

วิธีแก้ไขปัญหา

ผนังขึ้นรา

1.สำหรับ “ผนังภายนอก” ให้เริ่มลอกสีผนังดังกล่าวออก โดยใช้เกรียงขูดผนังให้เรียบร้อย ส่วน “ผนังภายใน” ให้ขัดล้างและขูดสีและเชื้อราออกเช่นกัน และควรทิ้งให้ทิ้งให้ผนังคายความชื้นประมาณ 1วัน

2.“ผนังภายนอก” ทาน้ำยากันซึมบนผิวผนังให้ชุ่ม ปล่อยให้แห้งสนิทก่อนทาสี ส่วน “ผนังภายใน” ทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ (ประเภทไมโครคิล) ทิ้งให้แห้ง 2-3 ชม. ก่อนทาสีทับ

3.ทาสีทับหน้าใหม่ โดยทาตามขั้นตอนของสีที่เราใช้งาน

 

มีวิธีแก้อีกที่หน้า2