หลังคารั่วซ่อมแซมอย่างไร

การหาจุดรั่วซึมจากหลังคาบ้านเป็นเรื่องค่อนข้างยาก เนื่องจากหลังคามีความลาดเอียง น้ำที่รั่วเข้าจากจุดหนึ่งมักจะไหลไปหยดอีกจุดหนึ่ง ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือต้องเปิดฝ้าเพดานเพื่อเฝ้ามองในเวลาฝนตกเพื่อหาจุดที่รั่วซึมจริงๆ ซึ่งจุดรั่วซึมที่มักพบได้ คือ

1.กระเบื้องหลังคาเผยอขึ้นจากตะขอ (หรืออุปกรณ์อื่นๆ) และลวดสลิงที่ใช้ยึดรั้งเสาอากาศก้างปลาเกิดโยกขณะมีลมพัดแรงทำให้กระเบื้องเผยอขึ้นได้ วิธีแก้ไขต้องให้ช่างขึ้นไปขยับกระเบื้องให้เข้าที่แล้วยึดกระเบื้องให้แน่นขึ้น

2.กระเบื้องแตกหรือร้าวก็พบได้หากเหนือหลังคามีกิ่งไม้หรือผลไม้ตกใส่บ่อยๆ วิธีการแก้ไขคือให้ช่างปีนขึ้นไปเปลี่ยนใหม่และหมั่นตัดกิ่งต้นไม้บ้างก็ดีนะครับ

3.ครอบกระเบื้องบริเวณสันจั่วหรือสันตะเข้ที่ใช้วิธีติดตั้งด้วยการแปะปูนเปียกไว้ใต้ครอบ (ช่างเรียกว่าครอบเปียก) นานๆ ไปเจ้าปูนนี่อาจแตกและหลุดออกได้ ทำให้เกิดช่องโหว่เหมือนฟันผุซึ่งเป็นสาเหตุให้น้ำรั่วได้ครับ วิธีซ่อมคือให้ช่างปีนขึ้นไปปั้นปูนอุดซ่อมแซมให้ดีเหมือนเดิม

เรื่อง ศักดา ประสานไทย