กรุณาอย่าจอดรถขวางประตู !!

ปัญหาโลกแตกกับการหา “ที่จอดรถ” ไม่ได้ ทั้งบนถนน ริมทางสาธารณะ แม้แต่ในตรอกซอกซอยก็ยังไม่ได้ เพราะเหลียวซ้ายแลขวาก็เจอกรวย แผงเหล็ก ไม่ก็เก้าอี้ วางตั้งไว้พร้อมป้ายประกาศ “ กรุณาอย่าจอดรถขวางประตู ”

กรุณาอย่าจอดรถขวางประตู

หรือห้ามจอด!มีรถเข้าออกตลอดเวลา เรียกว่าเป็นแบบฟอร์มที่เจ้าของบ้านหรือห้างร้านต่างๆนำมาใช้กันจนเคยชินว่าที่ตรงนี้ของข้า ใครอย่าแหยม! แต่หากใครไม่สนเข้าไปจอด ก็เกิดการปะทะคารม ไม่ก็รถมีร่องรอยการขูดขีดที่จับมือใครดมไม่ได้ ถามว่าใครผิด?!

pantip.com

การนำกรวย แผงเหล็ก เก้าอี้ หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ มาตั้งไว้นั้น ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก 2522 มาตรา 114 ระบุว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือกระทำด้วยประการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจร แต่เจ้าพนักงานจราจรจะอนุญาตได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุอันจำเป็นและเป็นการชั่วคราวเท่านั้น ผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง นอกจากจะมีความผิดตามมาตรา 148 แล้ว เจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางดังกล่าวได้ ถ้าไม่ยอมรื้อถอนหรือเคลื่อนย้าย ให้เจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายได้”

กรุณาอย่าจอดรถขวางประตู
soccersuck.com

ซึ่งโทษตามมาตรา 148 คือปรับไม่เกิน 500 บาท นอกจากนั้นยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 385 ที่กำหนดว่า “ผู้ใดไม่ได้รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายกีดขวางทางสาธารณะ จนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร โดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของ หรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใด ถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท” อีกด้วย

กรุณาอย่าจอดรถขวางประตู
soccersuck.com

ส่วนการติดป้ายห้ามจอด ถือเป็นการทำสัญญาณหรือเครื่องหมายจราจร ถ้ามิได้เป็นเจ้าพนักงานอาจจะมีความผิดตามมาตรา 28 คือ “ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงาน ทำ ติดตั้ง หรือทำให้ปรากฏซึ่งสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรในทางที่อธิบดีกำหนดตามมาตรา 21” ซึ่งจะมีผลให้มีความผิดตามมาตรา 30 คือ สัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่ทำ ติดตั้ง หรือทำให้ปรากฏในทางโดยฝ่าฝืนมาตรา 28 หรือมาตรา 29 เจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจยึด รื้อถอน ทำลาย หรือทำให้สิ้นไปซึ่งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรนั้นได้

กรุณาอย่าจอดรถขวางประตู
clipmass.com

แล้วทางออกหรือการแก้ปัญหาในกรณีนี้จะต้องทำอย่างไร นักกฎหมายหลายๆท่าน รวมถึงตำรวจจราจร แนะนำว่า เจ้าของบ้านและผู้สัญจรที่จะนำรถมาจอดนั้น ต่างฝ่ายต่างควรอะลุ่มอล่วยต่อกัน โดยเจ้าของบ้านต้องแบ่งปันด้วยการกำหนดขอบเขตพื้นที่จอดเอาไว้ ส่วนผู้ที่จะนำรถมาจอดก็ไม่ควรจอดขวางทางเข้า-ออก จนก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของบ้านนั้นๆ ทุกคนต้องตระหนักว่าไม่มีใครเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว เพราะถนนถือเป็นทางสาธารณะ เจ้าของบ้านไม่มีสิทธิใช้กรวยเป็นเครื่องแบ่งกั้นเขตแดน แต่ในมุมกลับกันแม้ทุกคนมีสิทธิจอดรถบนถนน แต่ก็ต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิคนอื่น เอาเป็นว่าปัญหานี้ให้คิดถึงใจเขาใจเรา การมีมารยาทและจิตสำนึก ก็จะทุเลาปัญหาต่างๆ ได้

อ่านต่อ

5 ปัญหาแย่ๆที่ทำให้ เพื่อนบ้านเกลียด ได้แบบไม่รู้ตัว

รู้ไว้อย่าให้ใคร หลอกขายที่ดิน !! ความแตกต่างของ เอกสารสิทธิ์ที่ดิน

keyboard_arrow_up