ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ ป่าชายเลน สิรินาถราชินี

ถ้าเปรียบป่าไม้เป็น “บ้าน” ของสัตว์ป่านานาชนิด ป่าชายเลนก็ควรจะเป็น “บ้าน” ของกุ้ง หอย ปู ปลา และพืชชนิดต่างๆในชุมชนดินเลนและน้ำกร่อย สังคมของ ป่าชายเลน นั้นมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมด เป็นระบบนิเวศวิทยาที่พึ่งพาอาศัยกัน

ป่าชายเลน หากขั้นตอนใดในห่วงโซ่ มีปัญหาจากการรุกรานและถูกทำลาย ก็จะทำให้ความสมดุลนั้นเกิดผลเสียขึ้นได้ ซึ่งนั่น หมายความว่าปัญหาอาจลุกลามมาถึงตัวเราได้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ถือเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการ ฟื้นฟูป่าชายเลนจากนากุ้งร้างเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เดิมทีเป็นนากุ้งที่ได้รับสัมปทาน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่า – คลองคอย ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาที่ปราณบุรี กรมป่าไม้ได้สนองพระราชดำริด้วยการยกเลิกสัมปทานนากุ้ง แล้วรวมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ พัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเร่งฟื้นฟูป่าชายเลนและกำหนด ให้เป็นพื้นที่เป้าหมายในการปลูกป่าและพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนในเวลาต่อมา

   

ช่วงวันหยุดจึงถือเป็นโอกาสเหมาะมากๆที่จะพาบุตรหลานไปเรียนรู้การพึ่งพากันของ ธรรมชาติ ภายในโครงการมีการทำทางเดินไว้อย่างดี เหมือนห้องแสดงนิทรรศการที่มีชีวิต มีป้ายบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนผืนป่าแห่งนี้ พร้อมร่วมสำรวจธรรมชาติบนเส้นทาง คันนากุ้ง(เดิม) และแวะชมต้นโกงกางประวัติศาสตร์ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปลูก หรือหากใครอยากเห็นวิวสวยๆแบบ 360 องศา ต้องออกแรงเดินขึ้นไปบนหอชะคราม ก็จะได้เห็นวิวป่าปลูก ทะเล และปากน้ำปราณบุรีที่กว้างไกลสุดสายตา

  

ที่นี่ยังมีกิจกรรมล่องเรือท่องสองคลองเชื่อมสองป่าอีกด้วย แต่ครั้งนี้ผมมีเวลาไม่พอจึงไม่ได้ลงเรือ ไว้คราวหน้าถ้ามีโอกาสมาอีกผมจะเที่ยวให้ครบทุกอย่างเลย เพราะภายในป่าชายเลน สิรินาถราชินีแห่งนี้นั้นมีกิจกรรมให้ทำอีกมากมายเลยล่ะ

หาก “บ้าน”เป็นสถานที่ที่เราต้องช่วยกันดูแลรักษา “ป่า” ก็ไม่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้หรือป่าชายเลน เราต้องรู้จักเรียนรู้และรักษาเอาไว้ด้วยความรักและความเข้าใจ เพื่อให้ธรรมชาติยังคงอยู่กับเราตลอดไป

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี
ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 0-3263 – 2255
www.facebook.com/SirinartCenter
เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.30 – 16.30 น.

ข้อมูล
เอกสารประกอบการท่องเที่ยว ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี

เรื่องและภาพ : “ไตรรัตน์ ทรงเผ่า”

l l l ll l l l ll l l l ll l l l ll 

 

keyboard_arrow_up