บ้านและสวนฉบับพิเศษ Green Stay

บ้านและสวนฉบับพิเศษ “Green Stay” โดยกองบรรณาธิการนิตยสารบ้านและสวน รวมบ้านและโฮมสเตย์ซึ่งมีแนวทางปรับตัวเข้าหาธรรมชาติ โดยประยุกต์ทั้งภูมิปัญญาสมัยเก่าและสมัยใหม่ให้ใช้ได้จริงในปัจจุบัน พร้อมทั้งเชื่อมโยงกิจกรรมต่อชุมชนใกล้เคียงในวิถีชีวิตดั้งเดิม เพื่อสานต่อและแบ่งปันในเครือข่ายสีเขียวร่วมกัน

อ่านตัวอย่างบ้านได้ที่ : http://www.baanlaesuan.com/47856/houses/green-stay/

สั่งซื้อได้ที่ : https://www.facebook.com/commerce/products/1734098653282586/

keyboard_arrow_up