บ้านนี้มีเด็ก

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ : 978-616-181-724-4
ผู้เขียน : ลัญชนา ศาสตร์หนู
ราคา 335 บาท

นำเสนอข้อมูลความรู้ในการจัดการกับพื้นที่สำหรับเด็กในบ้านเพื่อส่งเสริมให้เด็กช่วยเหลือตัวเองและมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย โดยเน้นให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้และเติบโตอย่างอิสระและเป็นธรรมชาติ และนำเสนอไอเดียในการออกแบบพื้นที่ผ่านตัวอย่างบ้านหลากหลายรูปแบบทั้งคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว บ้านในเมือง และบ้านสวน พร้อมกับสอดแทรกเกร็ดความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กช่วงปฐมวัยผ่านเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริง

house2-1 house2-2

ตัวอย่าง : http://www.baanlaesuan.com/48810/ideas/house-ideas-1/bannee_mee_dek/

สั่งซื้อหนังสือ : https://www.facebook.com/commerce/products/1417022721665054/?rid=205565816144177&rt=9

keyboard_arrow_up