7 สิ่งต้องมีเมือคิดจะสร้าง ห้องงานช่าง ดีๆที่บ้าน

1. พื้นที่ที่เหมาะสม

ขึ้นอยู่กับว่า คุณเป็นช่างอะไร อุปกรณ์งานช่างแต่ละอย่างแตกต่างกันไป ก่อนเริ่มอออกแบบพื้นที่ ทำรายอุปกรณ์ เครื่องมือ และเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นก่อน แต่อย่าลืมว่า ห้องงานช่างไม้ไม่ใช่ห้องเก็บของ ต้องเปื่อพื้นที่ให้สามารถทำงงานและเคลื่อนไหวร่างกายได้สะดวก

ห้องงานช่าง

2. โครงสร้างแข็งแรง

เพื่อรองรับน้ำหนักของวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำงาน ซึ่งนับวันมีแต่จะเพิ่มขึ้น โครงสร้างที่ดียังช่วยให้ทำงานช่างได้อย่างปลอดภัย และป้องกันข้างของภายในห้องงานช่างจากความเสียหาต่างๆ อันอาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจากลม ฝน น้ำท่วม ขโมย หรือแม้แต่แมลง

arm130115-116

 

3. ที่เก็บของเพียงพอ

ควรเตรียมที่เก็บของไว้ให้ครอบคลุมและคิดเผื่ออนาคต ของแต่ละชนิดเหมาะกับที่เก็บของต่างกัน เช่น อุปกรณ์ชิ้นเล็ก ใช้บ่อย แขวนผนัง เครื่องมือช่างชิ้นใหญ่วางบนชั้นหรือเก็บเข้าตู้ แผ่นไม้ชิ้นใหญ่วางราบบนชั้น สารเคมีและของมีคมต้องเก็บให้มิดชิดและพ้นมือเด็ก ตะปู นอต ดอกสว่านชิ้นเล็กๆ มักหายง่าย ควรใส่กล่องแบ่งช่องหรือลิ้นชักเล็กๆ ฯลฯ นอกจากวัสดุอุปกรณ์ อย่าลืมหาที่เก็บสำหรับเศษวัสดุและขยะด้วย

por130128-040

 

arm130202-011

4. ไฟฟ้า

ถ้างานช่างที่ชอบทำไม่ใช่งานมือล้วนๆ ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ การเดินไฟจากบ้านใหญ่จะทำแบบง่ายๆลวกๆก็ทำได้ แต่อาจไม่ปลอดภัย เกิดปัยหาตามมาภายหลัง จึงควรทำให้ถูกต้องไว้ตั้งแต่ต้น เพื่อให้ทำงานช่างได้สบายใจและไม่สะดุดกลางคัน

arm130115-004

 

5. แสง

ขึ้นชื่อว่างาน ล้วนต้องใช้ตา สมอง และมือควบคู่กัน การทำงานของอวัยวะทั้งสามนี้จะสัมพันธ์กันและมีประสิทธิภาพ ต้องอยู่ภายใต้สภาพแสงที่เหมาะสม แปลว่าไม่น้อยหรือมากเกินไป แสงธรรมชาติจำเป็นกับงานบางชนิด โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับความถูกต้องของสี แสงจากหลอดไฟที่ดีนอกจากให้แสงเพียงพอกับสายตาแล้ว ยังควรให้สีที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติด้วย

BSP130131-030

6. การถ่ายเทอากาศ

จำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ไม่ว่าจะเป็นสี สเปรย์ แล็กเกอร์ น้ำมันสน ฯลฯ เพื่อให้กลิ่นของสารเคมีเหล่านั้นไม่สะสมอยู่ภายในห้องและกลายเป็นสารพิษที่เราสูดดมโดยไม่รู้ตัว

por130128-038

7. โต๊ะทำงาน

ไม่ว่าจะเป็นงานช่างประเภทไหน โต๊ะทำงานเปรียบได้กับอุปกรณ์ชิ้นสำคัญ โต๊ะที่เหมาะสมกับงาน ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกและสบายกาย โต๊ะทำงานที่ดีไม่จำเป็นต้องมีราคาแพง อาจทำขึ้นเองจากแผ่นไม้เก่าๆ แต่ต้องแข็งแรง สัดส่วนรับกับร่างกาย และทนไม้ทนมือ

arm130115-096

 

หนังสือ : The Manual คู่มืองานช่างของคนรักบ้าน

ภาพ : ธนาวุฒิ โชติประดิษฐ, ปรัชญา จันทร์คง, อภิรักษ์ สุขสัย

keyboard_arrow_up