10 “ไม้ให้ร่มเงา” ชอบแดด เหมาะกับบ้านเรา

แนะนำ 10 “พรรณไม้ให้ร่มเงา” ทนแดด ทนทานสภาพอากาศ มีตั้งแต่ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไปถึงใหญ่ ให้เราเลือกปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่ จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

  1. สาลิกาลิ้นทอง (แสงแดด: เต็มวัน)

 สาลิกาลิ้นทอง ไม้ยืนต้น ทนแดด my home
เหมาะสำหรับปลูกประดับสวน ด้วยชื่อที่เป็นมงคล จึงเชื่อว่าจะช่วยให้มีเสน่ห์ด้านวาจา ทำมาค้าขึ้น

ประเภท: ไม้ยืนต้นกึ่งผลัดใบ
ความสูง: สูงไม่เกิน 7 เมตร
ลำต้น: เปลือกต้นสีเทา ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว
ใบ: ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปไข่กลับหรือรูปช้อน กว้าง 6-7 เซนติเมตร ยาว 7-9 เซนติเมตร ปลายใบมน
โคนใบสอบ แผ่นใบแข็งหนาคล้ายแผ่นหนังด้านบนใบเห็นเส้นใบนูนขึ้น ก้านใบมีสีแดงเรื่อ
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง รูปไข่กลับ สีขาวนวล
ผล: ทรงกลม ผลอ่อนสีเขียวอมเหลือง เมื่อแก่เป็นสีแดง
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินทุกประเภท
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง

2. วาสนา (แสงแดด: เต็มวันหรือครึ่งวัน)

วาสนา ไม้ยืนต้น ทนแดด my home
เป็นพรรณไม้ที่คนไทยรู้จักกันมานาน มีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นหลายแบบและ มีชื่อแตกต่างกันไป เช่น สายสะพายจอมพล วาสนาเรือนนอก และวาสนาอธิษฐาน ซึ่งนับว่าเป็นชนิดเดียวกันทั้งสิ้น

ประเภท: ไม้ต้น
ความสูง: 2 – 7 เมตร
ลำต้น: ลำต้นแก่สีน้ำตาลอ่อนเห็นข้อปล้องชัดเจน
ใบ: ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปแถบ กว้าง 5 – 8 เซนติเมตร ยาว 30 – 50 เซนติเมตร ปลายใบแหลม แผ่นใบโค้งลงสีเขียวเป็นมัน ก้านใบเป็นกาบหุ้มติดกับลำต้น
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกแยกแขนง ห้อยยาวได้ถึง 60 เซนติเมตร กลีบดอกด้านนอกสีน้ำตาลเรื่อ ด้านในสีขาว ทยอยบานและส่งกลิ่นหอมในเวลากลางคืน ออกดอกในฤดูหนาวหรือช่วงที่มีอากาศเย็น
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินทุกประเภท
น้ำ: ปานกลาง

 

3. เหลืองปรีดียาธร (แสงแดด: เต็มวัน)

เหลืองปรีดียาธร ไม้ยืนต้น ทนแดด my home
ปลูกประดับสวนทั้งแบบต้นเดียว เป็นกลุ่ม ในสนามหรือมุมอาคาร เหมาะกับสวนธรรมชาติ ระยะปลูกเพื่อการจัดสวน ถี่ 3-5 ม. ห่าง 6-8 ม.

ประเภท: ไม้ต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ
ความสูง: 8-10 ม.
ทรงพุ่ม: เรือนยอดรูปไข่ แตกกิ่งก้านเป็นชั้น
ลำต้น: มีเปลือกสีน้ำตาลแตกเป็นร่อง
ใบ: ใบประกอบรูปนิ้วมือ มีใบย่อย 5-7 ใบ รูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายใบมนหรือแหลม โคนใบมนหรือสอบ ใบเหลือบสีเงินทั้งสองด้าน
ดอก: สีเหลือง ออกเป็นช่อกระจุกแน่นที่ปลายกิ่ง 7-15 ดอก โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยก 5 กลีบ ออกดอกเดือน ก.พ.-มี.ค.
ผล: ฝักสีเทา
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้งได้ดี

 

4. ขนุน (แสงแดด: ตลอดวัน)

ขนุน ไม้ยืนต้น ทนแดด my home  ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่
คนไทยโบราณนิยมปลูก “ขนุน” ไว้หลังบ้าน ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เพราะเชื่อว่าจะทำให้มีคนช่วยเหลือสนับสนุนตลอดเวลา

ประเภท: ไม้ยืนต้น
ความสูง: 8 – 15 เมตร
ทรงพุ่ม: เรือนยอดรูปไข่ ทรงพุ่มแน่นทึบ
ลำต้น: เปลือกต้นเรียบสีน้ำตาล ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว
ใบ: ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปกลมแกมรูปรี กว้าง 4 – 5 เซนติเมตร ยาว 8 – 10 เซนติเมตร ปลายใบแหลม
โคนใบสอบ แผ่นใบหนาสีเขียวเข้มเป็นมัน
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกแน่น มีดอกเล็กๆ อัดกันแน่นบนแกนช่อดอก ช่อดอกแยกเพศร่วมต้น
ผล: ผลรวมทรงกลมหรือรี สีเขียวอมเหลืองขนาดใหญ่ มีหนามสั้นๆ เป็นตุ่มขรุขระ ส่วนที่นำมารับประทานคือส่วนหนึ่งของวงกลีบรวม เมื่อสุกมีกลิ่นแรง รสหวาน
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินทุกประเภท ทนดินเค็ม
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง

 

5. กาสะลองคำ (แสงแดด: แสงแดดเต็มวัน)

กาสะลองคำ ไม้ยืนต้น ทนแดด my home
ไม่ให้ร่มเงามากนัก เหมาะสำหรับปลูกริมสระน้ำหรือริมถนน คนทางภาคเหนือนิยมนำดอกไปทอดหรือลวกเป็นผักจิ้มน้ำพริก

ชื่ออื่นๆ ปีบทอง
ประเภท:
  ไม้ต้นขนาดเล็กถึงกลาง
ความสูง: 6-15 เมตร
ทรงพุ่ม:  เรือนยอดรูปไข่แคบโปร่ง
ลำต้น: ลำต้นโปร่งตรง เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา หรือน้ำตาลเข้ม เรียบหรือแตกเป็นสะเก็ด
ใบ: ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ปลายคี่ มีใบย่อย 2-5 คู่ รูปรีแกมรูปใบหอกหรือรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก เรียงตรงข้าม ปลายใบเป็นติ่งแหลม โคนใบแหลม ขอบใบเรียบ
ดอก: ดอกแบบช่อกระจะสั้นออกตามลำต้นและกิ่ง 5-10 ดอก ช่อดอกมีขนสั้นนุ่ม กลีบเลี้ยงรูปถ้วย สีม่วงแดง โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น 5 แฉก คล้ายรูประฆัง สีเหลืองอมส้มหรือส้ม ออกดอกในช่วงเดือน  ม.ค.-เม.ย.
ผล: ผลเป็นฝักกลมยาว ยาวถึง 40 ซม. เมื่อแก่จะแตกเป็น 2 ซีกภายในฝักมีเมล็ดที่มีปีกเป็นจำนวนมาก
อัตราการเจริญเติบโต: เติบโตช้า
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: ความชื้นปานกลางถึงสูง

 

6. หูกระจง (แสงแดด: เต็มวัน)

หูกระจง ไม้ยืนต้น ทนแดด my home
สามารถใช้ปลูกเป็นไม้ประธานในสวนได้ ใบร่วงไม่ควรปลูกใกล้สระหรือบ่อน้ำ

ประเภท: ไม้ต้น ผลัดใบ
ความสูง: 15 – 20 เมตร
ทรงพุ่ม: ทรงพุ่มโปร่ง แตกกิ่งเป็นชั้น แต่ละชั้นห่าง 0.50 – 1 เมตร
ลำต้น: เปลือกต้นสีน้ำตาล ผิวค่อนข้างเรียบ มีรอยแตกเล็กน้อย
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับถี่ รูปไข่กลับขนาดเล็ก กว้าง 1 – 1.5 เซนติเมตร ยาว 1.5 – 3 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบสอบ สีเขียวเป็นมัน
ดอก: ขนาดเล็กสีขาว ดูกลืนไปกับทรงต้น มักมองไม่เห็นถ้าไม่สังเกต
ผล: ขนาดเล็ก รูปไข่หรือทรงรี
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทุกประเภท
น้ำ: ปานกลาง ทนน้ำท่วมขัง

 

7.จามจุรี (แสงแดด: เต็มวัน)

จามจุรี ไม้ยืนต้น ทนแดด my home  ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่
เป็นไม้ต้นให้ร่มเงาขนาดใหญ่ รูปทรงสวยงาม ไม่ควรใช้ในพื้นที่ขนาดเล็ก เนื่องจากทรงพุ่มแผ่กว้าง ระยะปลูกเพื่อจัดสวน ถี่ 5-10 ม. ห่าง 15-20 ม.

ประเภท: ไม้ต้นขนาดใหญ่ ผลัดใบ
ความสูง: 15-20 ม.
ทรงพุ่ม: เรือนยอดรูปร่มแผ่กว้าง กิ่งก้านขนาดใหญ่ ทรงพุ่มทึบ
ลำต้น: โคนต้นเป็นพูพอนเล็กน้อย เปลือกลำต้นสีเทาดำ หนา ขรุขระแตกเป็นสะเก็ดขนาดเล็กใหญ่ไม่เป็นระเบียบ ระหว่างร่องเปลือกที่แตกมีสีขาวขุ่นนุ่มคล้ายไม้ก๊อก
ใบ: ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับ มีใบย่อย 4-6 คู่ ออกตรงกันข้าม ใบย่อยรูปไข่ รูปรีหรือขอบขนาน บ้างคล้ายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ปลายใบมนเบี้ยว ขอบใบเรียบด้านหลัง ใบเรียบสีเขียวเข้ม ด้านท้องใบมีขนอ่อนนุ่มปกคลุม ก้านใบและใบอ่อนมีขนนุ่มปกคลุมทั่วไป
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกแน่นตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อดอกตั้งขึ้น ก้านช่อดอกยาว 3-7 ซม. มีดอกจำนวนมาก ดอกวงนอกของช่อเล็กกว่าดอกวงใน กลีบเลี้ยงสีเขียวแกมชมพูติดกันเป็นหลอด ปลายแยก 6-8 แฉก มีขนอ่อนปกคลุม กลีบดอกสีขาวอมชมพูโคนติดกันเป็นรูปปากแตร ปลายแยกออกเป็น 5 แฉก เกสรเพศผู้มีก้านชูเกสรสีชมพูจำนวนมากอยู่กลางดอก ออกดอกตลอดปี แต่จะดกในเดือน ก.ย.-ก.พ.
ผล: ฝักรูปขอบขนานบิดโค้งเล็กน้อย ฝักอ่อนสีเขียว ฝักแก่สีน้ำตาล โป่งและคอดเป็นตอนๆ ตามตำแหน่ง เมล็ดภายในฝักมีเนื้อนุ่มเหนียว และเมล็ดจำนวนมาก
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วน
น้ำ/ความชื้น: ปานกลาง-สูง

 

8. ยอบ้าน (แสงแดด: เต็มวัน)

ยอบ้าน ไม้ยืนต้น ทนแดด my home
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในสวนหลังบ้าน เพราะให้ร่มเงาได้ดี เป็นผักพื้นบ้านที่มีสรรพคุณทางอาหารและยา โดย “ยอบ้าน” จัดเป็นอีกหนึ่งไม้มงคล เช่นกัน

ประเภท: ไม้ยืนต้น
ความสูง: สูงได้ถึง 10 เมตร
ทรงพุ่ม: เรือนยอดเป็นพุ่มกลม แน่นทึบ
ลำต้น: เปลือกต้นสีน้ำตาลแตกเป็นร่อง
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีแกมรูปไข่กลับ กว้าง 8 – 10 เซนติเมตร ยาว 15 – 25 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบหนาสีเขียวเข้มเป็นมัน ระหว่างใบมีหูใบเรียวเห็นเด่นชัด
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกแน่นที่ซอกใบใกล้ปลายยอด และทยอยบานจากโคนช่อมาปลายช่อ กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลางดอกบาน 8 มิลลิเมตร ออกดอกตลอดปี
ผล: ผลรวม รูปไข่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร ยาว 8 – 12 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเขียวอ่อนอมเหลือง เนื้อนุ่ม มีกลิ่นแรง
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี อินทรียวัตถุสูง ทนดินเค็ม
น้ำ: ปานกลาง ทนน้ำท่วม

 

9. ทองหลางน้ำ (แสงแดด: เต็มวัน)

ทองหลางน้ำ ไม้ยืนต้น ทนแดด my home
“ทองหลางน้ำ” นิยมปลูกไว้ริมตลิ่ง เพราะทนน้ำท่วมขังได้ดี

ประเภท: ไม้ต้นผลัดใบ
ความสูง: 10 – 12 เมตร
ทรงพุ่ม: เรือนยอดเป็นพุ่มกลม
ลำต้น: โคนต้นเป็นพูพอน เปลือกต้นสีน้ำตาลอมเทาและแตกเป็นร่องตามยาว กิ่งก้านมีหนามแหลม
ใบ: ใบประกอบมี 3 ใบย่อยรูปไข่หรือรูปขอบขนาน กว้าง 5 – 8 เซนติเมตร ยาว 10 – 15 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบหนาและเหนียว
ดอก: ออกเป็นช่อกระจะออกที่ปลายกิ่ง ดอกรูปดอกถั่ว ดอกบานกว้าง 8 – 10 เซนติเมตร สีแดง ออกดอกเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ และติดผลในเดือนมีนาคม -เมษายน
ผล: ฝักรูปทรงกระบอก มีรอยคอดระหว่างเมล็ด สีน้ำตาลอ่อน เมื่อแก่แตกออก ภายในมีเมล็ดสีน้ำตาลรูปไต
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนหรือดินเหนียวชุ่มชื้น มีอินทรียวัตถุสูง

 

10. ขี้เหล็ก (แสงแดด: เต็มวัน)

ขี้เหล็ก ไม้ยืนต้น ทนแดด my home
“ขี้เหล็ก” นิยมปลูกประดับเพื่อให้ร่มเงา ยอดอ่อนและช่อดอกเก็บกินได้ตลอดปี มีมากช่วงปลายฤดูฝน

ประเภท: ไม้ยืนต้น
ความสูง: สูงได้ถึง 15 เมตร
ทรงพุ่ม: แผ่กว้าง
ลำต้น: มีเนื้อไม้ เปลือกสีเทาอมน้ำตาลแตกเป็นร่องตามยาว
ใบ: ประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 5 – 14 คู่ รูปขอบขนานใต้ใบมักมีขนปกคลุม
ดอก: ผลิได้ตลอดปี ช่อดอกเป็นช่อกระจะออกที่ปลายกิ่งแต่ละช่อมีดอกย่อยจำนวนมาก ทยอยบาน ดอกสีเหลืองสด เกสรสีน้ำตาลอ่อนหลังกลีบร่วงจะติดฝัก
ผล: แบนยาว ภายในมีเมล็ดสีน้ำตาลประมาณ 20 – 30 เมล็ด เมล็ดขี้เหล็กงอกง่ายเพียงได้รับความชื้นเล็กน้อยจะงอกทันที ดังนั้นจึงพบต้นกล้าขี้เหล็กใต้ต้นแม่เสมอ สามารถนำมาปลูกได้
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้งได้ดี

 

เรื่อง / เรียบเรียง : บ.


ต้นไม้ไม่ควรปลูกในบ้าน

ไอเดียจัดสวนข้างบ้านพร้อมพรรณไม้

keyboard_arrow_up