How to Tile A Kitchen Wall

How to Tile A Kitchen Wall

แค่ติด ไม่ต้องตอก ก็สามารถเปลี่ยนกระเบื้องผนังห้องครัวใหม่ให้เป็นลายวินเทจได้ด้วย 10 ขั้นตอน ทำได้ไม่ยากและยังไม่ทำลายกระเบื้องแผ่นเก่านะจ๊ะ

Before & After การติดกระเบื้องในห้องครัว

TOOLS อุปกรณ์สำหรับปูกระเบื้อง

1. ปูนกาวซีเมนต์  2. ตลับเมตร 3. ฟองน้ำ 4. เกรียงหวี 5. เกรียงใบโพธิ์ 6. เกรียงโป๊ว 7. ยาแนว 8. เส้นเอน

Step by Step ขั้นตอนการทำ

ขั้นตอนแรก: วัดพื้นที่บริเวณที่ต้องการปูกระเบื้องใหม่

ขั้นตอนที่ 2: ร่างแบบและลองจัดวางเลย์เอาท์กระเบื้องที่เตรียมไว้

ขั้นตอนที่ 3: ทำความสะอาดกระเบื้องเดิมให้สะอาดและ เริ่มผสมปูนกาวซีเมนต์กับน้ำในอัตราส่วน 1:4 โดยน้ำหนัก ทิ้งไว้ 3-4 นาทีเพื่อให้สารเคมีทำปฏิกิริยา

ขั้นตอนที่ 4: ฉาบปูนกาวซีเมนต์ลงบนพื้นกระเบื้องแผ่นเก่าด้วยเกรียงหวีด้านเรียบ

ขั้นตอนที่ 5: ใช้เกรียงหวีด้านหยักปาดปูนให้เป็นร่อง ช่วยเพิ่มความแน่นให้กระเบื้องเกาะติดผนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 6: เริ่มจัดวางกระเบื้องลายที่เตรียมไว้ เคาะติดแต่ล่ะแผ่นให้แน่นหนาไม่ให้มีช่องอากาศใต้พื้นกระเบื้อง

Tip: ควรเว้นร่องยาแนวไว้ประมาณ 1-2 มม.จากนั้นทิ้งไว้ให้ปูนเซ็ตตัว 1-2 วัน

ขั้นตอนที่ 7: ทำความสะอาดร่องยาแนวไม่ให้มีเศษปูนอุดตัน

ขั้นตอนที่ 8: ผสมยาแนวในอัตราส่วน 1:3 โดยน้ำหนัก (น้ำ 1 ส่วน ยาแนว 3 ส่วน)

ขั้นตอนที่ 9: ทำการยาแนวลงบนร่องกระเบื้องให้หมดภายใน 10-20 นาที

ขั้นตอนที่ 10: นำฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆ มาเช็ดทำความสะอาดเก็บรายละเอียดบนกระเบื้องและร่องยาแนว

Finish!

ขอบคุณบ้านคุณแก้มและคุณพล

 

keyboard_arrow_up