VIJAY TRANSTECH FACTORY โรงงานที่ออกแบบเพื่อรองรับปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูมรสุม

โรงงานผลิตนวัตกรรมเครื่องกลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท Vijay Transtech แห่งนี้ ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมย่านชานเมืองของมุมไบ ที่ซึ่งสภาพแวดล้อมรอบด้านเป็นโกดังคลังสินค้าและโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายๆ กัน ตามแบบฉบับโรงงานทั่วไป คือเป็นอาคารปิดทึบรอบด้าน ไม่เชื่อมต่อกันทั้งในเชิงกายภาพและมุมมอง รวมถึงเป็นพื้นที่มีแนวโน้มการเกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายในฤดูมรสุมของประเทศอินเดีย

จุดมุ่งหมายของบริษัทสถาปนิกสัญชาติอินเดีย Sameep Padora & Associates (sP+a) คือการออกแบบโรงานเพื่อป้องกันหรือช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขัง ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานพื้นที่ของอาคารสำหรับพนักงานในโรงงานโดยตรงเป็นลำดับแรก

ออกแบบโรงงาน  แบบอาคารปูนเปลือย อาคารคอนกรีต

ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของอาคารที่มีแนวโน้มจะเกิดน้ำท่วมขังสูง ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแบบขั้นบันได ค่อย ๆ ลดระดับลงสู่บ่อน้ำด้านล่างที่สามารถรองรับปริมาณของน้ำฝนในช่วงมรสุมโดยไม่มีผลกระทบกับตัวอาคาร หรือรบกวนการทำงานของพนักงาน อีกทั้งยังสามารถระบายน้ำออกได้เองเมื่อระดับน้ำโดยรอบลดลงสู่สภาวะปกติ ซึ่งพื้นที่ว่างนี้เมื่อไม่มีน้ำขังยังสามารถใช้เป็นบริเวณพักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วยเช่นกัน

ออกแบบโรงงาน  แบบอาคารปูนเปลือย อาคารคอนกรีต ออกแบบโรงงาน ออกแบบโรงงาน  แบบอาคารปูนเปลือย อาคารคอนกรีต

นอกจากนี้ภายในตัวอาคารยังประกอบไปด้วยพื้นที่ใช้สอยมากมาย ทั้งส่วนสำหรับรับประทานอาหาร ส่วนขนถ่ายสินค้า และสะพานเชื่อมตัวอาคารใต้ผืนคอนกรีตยื่นยาวถึง 50 ฟุต ที่พาดผ่านส่วนรองรับน้ำไปสู่ลานถนนด้านหน้า ซึ่งสถาปนิกยังตั้งใจออกแบบตัวอาคารโรงงานแห่งนี้ให้ต่างออกไปจากโรงงานโดยรอบอย่างสิ้นเชิงในแง่การใช้วัสดุ

ออกแบบโรงงาน ออกแบบโรงงาน ออกแบบโรงงาน

สถาปนิกเลือกใช้ระบบคอนกรีตหล่อในที่ ซึ่งแสดงออกถึงความหนัก-ทึบ-โปร่ง-เบา ด้วยการเว้นช่องเปิดรอบตัวอาคาร เพื่อให้พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดมีแสงสว่างเพียงพอ พร้อมกำหนดมุมมองและสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีเป็นของตัวเองขึ้นผ่านช่องเปิดที่เชื่อมโยงกันรอบทิศ โดยมีหัวใจหลักอยู่ตรงบริเวณคอร์ทยาร์ด ช่องว่างกลางอาคารที่เปิดโล่ง มองเห็นต้นไม้ที่เมื่อเติบโตขึ้นในอนาคต จะเป็นตัวสร้างร่มเงาและความร่มรื่นสบายตาให้กับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี

คอร์ตยาร์ด แบบอาคารปูนเปลือย อาคารคอนกรีต แบบอาคารปูนเปลือย อาคารคอนกรีต

ออกแบบ : Sameep Padora & Associates (sP+a)

แปลและเรียบเรียง : Nawapat D.
ภาพ : Edmund Sumner, Sameep Padora
ที่มา : https://www.archdaily.com/902697/concrete-void-nil-vijay-transtech-factory-sameep-padora-and-associates

keyboard_arrow_up