VALERIE GOUTARD / VAL

VALERIE GOUTARD / VAL

กว่า วาเลรี กูตาร์ด (Valérie Goutard) หรือ วาล (Val) ประติมากรสําริดชาวฝรั่งเศสจะประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงอย่างวันนี้ เธอเคยเป็นสาวออฟฟิศธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่า ปลายนิ้วมือทั้งสิบจะสามารถร่ายมนตร์ให้วัตถุดิบไร้ชีวิตกลายเป็นงานศิลปะที่เปี่ยมพลังได้อย่งน่าประทับใจ หลังจากทดลองทํางานปั้นตามคําชักชวนของเพื่อนเมื่อ 14 ปีก่อน เธอก็หลงใหลในเสน่ห์งานปั้นอย่างจริงจัง กระท่ังเป็นท่ีมาของการก่อต้ังสตูดิโอขนาดย่อมในกรุงเทพฯ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมที่เธอรัก

bronze-to-be-01

 

คุณวาลเล่าว่า งานบรอนซ์ของเธอได้รับแรงบันดาลใจจากมนุษย์ และความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพื้นที่ที่พวกเขาอยู่ สังเกตได้จากผลงาน Ville Fantastique II ท่ีติดต้ังถาวร ณ สวนเบญจสิริ จะพบว่าผิวสัมผัสอันขรุขระของรูปหล่อคนไร้ใบหน้าหลากหลายอิริยาบถนั้น คือสิ่งสะท้อนความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจมนุษย์ท่ีไม่เคยหยุดนิ่ง ตัดกับความเรียบเนียนของรูปปั้นตึกระฟ้าที่เต็มไปด้วยช่องเปิด เพื่อดึงสภาพแวดล้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผลงานศิลปะ ส่งผลให้งานมีความพิเศษ ต่างออกไปตามแต่ละช่วงเวลา

บ่อยครั้งงานของเธอเป็นการตั้งคําถามเกี่ยวกับชีวิต นํามาซึ่งบทสนทนาของความคิดที่เกิดขึ้นระหว่างที่ลงมือปั้นงานอย่างเงียบเชียบ เมื่อผลงานแล้วเสร็จและนําออกมาจัดแสดงสู่สาธารณะ ตัวงานได้ทําหน้าท่ีสื่อสารกับผู้คนอย่างครบถ้วน

“สําหรับฉัน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมกับผลงาน คือการทําให้ผลงานบรอนซ์สมบูรณ์และมีชีวิตในตัวเอง ไม่ว่าคนคนนั้นจะคิดหรือจินตนาการถึงอะไรก็ตาม”

แม้คุณวาลจะรู้สึกเหมือนได้ตามรอยเส้นทางศิลปะยุคเก่า ซึ่งเป็นผลงานเก่าแก่ท่ีอยู่คู่โลกเรามานานอย่างงานบรอนซ์ แต่เธอก็ยังคงตื่นเต้นที่ได้ทดลองผสมผสานวัสดุอื่นๆเข้าไปในผลงานสุดร่วมสมัยอยู่เสมอ เช่น Ocean Utopia งานบรอนซ์ที่ผสมผสานผิวดิบหยาบของคอนกรีตและเหล็กท่ีเธอตั้งใจปล่อยสู่ท้องทะเลเกาะเต่า เพื่อเป็นที่อยู่ของปะการังเมื่อต้นเดือนท่ีผ่านมา บางชิ้นงานก็มีการนําวัสดุธรรมชาติอย่างใบไม้แห้งมาผสมผสานกับเรซิน เพื่อสื่อถึงความเป็นธรรมชาติ และความสามารถของทีมช่างฝีมือไทยท่ีพร้อมออกค้นหาความเป็นไปได้ และวิธีการใหม่ๆ ไปกับเธอ

“การสร้างสิ่งใหม่เป็นเรื่องน่าสนใจ แต่จริงๆ แล้ว หัวใจหลักในการผสมผสานวัสดุอันหลากหลายมาจากแรงบันดาลใจในความเป็นมนุษย์ เวลาสร้างงานฉันแค่ทําตามความรู้สึก บางครั้งความรู้สึกเหล่านั้นก็ถูกแปรรูปเป็นบรอนซ์ บางครั้งก็เป็นวัสดุอื่นท่ีสามารถสื่อสารความนึกคิดของฉันได้มากที่สุด และแน่นอน ด้วยสเกลงานขนาดใหญ่มาก ทีมช่างของฉันจึงเป็นเหมือนปีกวิเศษที่พางานบินไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างงดงาม” เธอกล่าวทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้ม

 


 

เรื่อง : polarpoid
ภาพ : ศุภกร ศรีสกุล
keyboard_arrow_up